.

 

Informasjonsfilm om Baseball

 

Modern Angle Film stod for film og lyd under en produksjon av Netron. Produktet var forskjellige informasjonsvideoer om baseball for www.detteerbaseball.no